سازه فضا کار تک پیچ


سازه فضایی تک پیچ

سازه فضایی تک پیچ در این سیستم از سازه فضایی اتصالات سازه فضایی تفاوت چشمگیری با سایر اتصالات سازه های فضایی دارد در روش سازه فضایی تک پیچ یا همان سازه فضایی اسکاتلندی باید تمامی اعضای سازه فضایی از فولاد st37استفاىه شود در روش سازه فضایی تک پیچ تمامی اعضای سازه فضایی براساس قواعد واصول تولید سازه فضایی توسط گروه سازه فضایی ویتر طراحی و تولید میشود در این روش ابتدا اعضای تشکیل دهنده سازه فضایی را توضییح میدهیم در سازه فضایی تک پیچ سازه فضایی متشکل از لوله و پیچ است بدین صورت که ابتدا لوله ها با سیستم کاتر گروه سازه فضایی ویتر زیر نظر واحد فنی گروه سازه فضایی ویتر برش میشود و پس از ان با بهره جستن از اخرین خروجی وروش محاسبات سازه فضایی ،نسبت به طول پرس در سیستمی یک پارچه و تمام اتومات بصورت همزمان بدون خطای انسانی در فرایند تولید سازه های فضایی صورت میگیرد و همانطور که قبلا توضییح داده شد بدین جهت که تمامی اتصالات سازه فضایی در روش تک پیچ فقط بایک پیچ تعریف میشود لذا به نوع سازه فضایی ،سازه فضایی تک پیچ یا سازه فضایی اسکاتلندی نیز میگویند ودر پایان پس از تولید سازه های فضاکار تک پیچ نسبت به عملیات رنگ امیزی سازه های فضایی تک پیچ با سیستم رنگ های الکترواستاتیکی تمامی اعضای سازه فضاکار رنگ پودری میشود

 

بازگشت