رفع ابهامات، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری برف بر سازه ها


معرفی کتاب:

🔹نام کتاب: رفع ابهامات، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری برف بر سازه ها

🔹ناشر: انتشارات فرهمند

🔹قیمت: 14000تومان

🔹صفحات: 186(وزیری)

🔹نوبت چاپ: اول(1395)

 

 ⬅️ ویژه رشته‌های عمران،معماری

 

🔴پس از انتشار آیین نامه، نظرات جمع آوری می گردد و سوالات متداول به همراه مسائلی که در آن ابهام، ایهام یا سوء تفاهم پیش می آید باز از طرف خود ناشر به صورت کتبی در دست طراحان قرار میگیرد. پروفسور Michael O’Rourke نویسنده کتاب حاضر ASCE 7-10 Guide to the Snow Load Provisions نیز در کمیته تدوین استاندارد بارگذاری آمریکا حضور دارد و این کتاب را پس از هر سری از نشر آیین نامه تالیف و در دسترس مهندسین عمران و معماری قرار می دهد. متاسفانه به واسطه تحریم ها، این کتاب به صورت چاپ شده فیزیکی موجود نمی باشد و یا تعداد قلیلی وجود دارد. بنابراین بر آن شدیم که جهت رفع ابهامات، بواسطه نزدیکی 95 درصدی مبحث 6 بارگذاری به ASCE 7 این کتاب را ترجمه نموده تا مهندسین کشور ما نیز از آن استفاده ببرند.

این موضوع در مبحث 6 مقررات ملی ساختمان لحاظ شده است اما نظر به این که حالت های مختلف بار برف و عوامل موثر در آن فراتر از اختصاص چند صفحه در این مبحث می باشد، نیاز به یک منبع جامع تر در این خصوص احساس می شد؛ از این رو تصمیم گرفتیم تا با ترجمه کتاب راهنمای بار برف ASCE (انجمن مهندسان عمران آمریکا) تا حد ممکن این خلاء را پر کنیم. در این کتاب که شامل 13 فصل می شود، جنبه ها و حالت های مختلف بار برف به همراه مثال هایی که در انتهای هر فصل آورده شده است، تشریح می شوند. این مثال ها کاربرد صحیح ضوابط بار برف در آیین‌نامه ASCE 7-10 را نشان می ‌دهند. در فصل اول به معرفی اجمالی کتاب و اهداف تالیفی آن پرداخته شده است. فصل های 2 تا 10 که منطبق بر فصول آیین نامه ASCE 7-10 هستند، در بردارنده مضامینی چون، بار برف روی زمین، بار برف روی سقف های تخت، بار برف روی سقف های شیب دار، بارهای نسبی، بارهای نامتعادل، انباشتگی برف در سقف پایین تر، پیش آمدگی های سقف، بارهای ناشی از لغزش برف و بارهای مضاعف باران روی برف هستند. در فصل 11 موضوعات ناپایداری ناشی از سطح آبگیری سقف و سقف های موجود بررسی می گردد. همچنین به سه نمونه طراحی بار برف در فصل 12 اشاره می شود. در نهایت، در فصل 13 به سوالات متداول در رابطه با بار برف پاسخ داده خواهد شد است.

 

🔘 فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: معرفی

فصل دوم: بار برف روی زمین

فصل سوم: بار برف روی سقف های تخت

فصل چهارم: بار برف روی سقف های شیب دار

فصل پنجم: بارهای نسبی

فصل ششم: بارهای نامتعادل

فصل هفتم:انباشتگی برف در سقف های پایین تر

فصل هشتم: پیش آمدگی های سقف

فصل نهم: بارهای ناشی از لغزش برف

فصل دهم: بارهای مضاعف باران روی برف

فصل یازدهم: ناپایداری ناشی از سطح آبگیری سقف و سقف های موجود

فصل دوازدهم: نمونه های طراحی

فصل سیزدهم: پرسش ها و پاسخ های متداول

پیوست: فصل 7 آیین نامه مبحث 6 بخش بارگذاری برف

بازگشت