ساخت سوله سوله فضایی


ساخت سوله

ساخت سوله به روش های متفاوتی ممکن است که به اختصار در ذیل بدان اشاره میکنیم ساخت سوله های سنتی ساخت سوله های سبک ساخت سوله با سیستم نوین و ساخت سوله سازه فضایی در روشت ساخت سوله با روش سنتی با توجه مصرف زیاد فولا و گرانی امروزه فولا در خصوص مقایسه سوله با سازه فضایی قطعا مقرون بصرفه نیست و در ساخت سوله باروش فوق سبک برای دهانه های بزرگ توصیه نمیشود ولی در گزینه ساخت سوله با سازه فضایی کارشناسان طراحی واحد گروه سازه فضایی ویتر با دقت به برسی موضوع پرداخته کاملا پر واضح است که در مقایسه سوله با سازه فضایی قیمت سازه فضلایی از قیمت ساخت سوله با سیستم سنتی بمراتب ارزانتر است لذا در شرایط فعلی توصیه میشودبا از سوله های با سیستم سازه فضایی استفاده نموده تا نتیجه هم از حیث اقتصادی و هم از حیث فنی قابل ملاحظه باشد لذا گروه سازه فضایی ویتر با تئوانایی در زمینه ساخت هر نوع سوله با هر نوع کاربری تاکیدا اعلام میدارد که ساخت سوله سازه فضایی از جمیع جهات به نفع مشتریان گروه سغازه فضایی ویتر و سایر شرکت های سازه فضایی میباشد

 

بازگشت