سازه فضایی(سازه فضاکار)


سازه فضایی چیست ؟

 

سازه فضایی چیست؟ اگر سوال این باشد که سازه فضایی چیست باید در پاسخ بگوییم سازه فضایی ترکیبی از یک سری اعضای ساز ه است که بصورت مدولار و شبکه ای در کنار یکدیگر قرار میگیرند و در این میان گروه سازه فضایی و یتر با کادری مجرب در حوزه طراحی سازه فضایی و تولید قطعات سازه فضایی در بین شرکت های تولید کننده سازه فضایی خوش میدرخشد با تکیه بر توفیق الهی و اعتماد مشتریان عزیز واما سازه فضایی د ارای یک سری محاسن و معایبی میباشد که در این فرصت کم بصورت مختصر بدان میپردازیم .

 

سازه فضایی اصفهان

 

گروه سازه فضایی ویتر در اکثریت قریب به اتفاق شهر های کشور عزیزمان پروژه اجرا نموده است لذا اگر سازه فضایی اصفهان ، سازه فضایی تبریز،سازه فضایی شیرازسازه فضایی تهران و سازه فضایی مشهدو سازه فضایی اصفهان سازه فضایی ویتر است

 

بازگشت