سازه فضاکار


سازه فضاکار

 

سازه فضاکار در گروه سازه فضایی ویتر بگونه ای تعریف شده است که سازه فضاکار هم از حیث کمیت و هم ازنگاه کیفیت دارای مزیت های قابل رقابت با سایر سازه های مشابه میباشد بطوری که در یک سازه فضاکار حجم فولاد مصرفی به مراتب کمتر از سازه های سنگین بوده واین خود قیمت تمام شده محصول سازه فضاکار را پایین میاورد و از طرفی چون سازه فضاکار دارای لایه های بالایی و میانیو تحتانی میباشد و یک سازه فضاکار با تکرار مدولار المانهای فضاکار ایجاد شده است لذا در نهایت یک سازه فضاکار زیبا خلق میشود که میتوان انرا با تلفیقی از رنگ های مختلف از جدول رال رنگها با رنگ الکترواستایک پودری رنگ امیزی نمود واین تناوب و ساختار منظم در سازه فضاکار باعث زیبایی مثال زدنی در ان خواهد شد سازه فضاکار در کاربد اتصالات سازه فضاکار به سه دسته تقسیم میشود . دسته اول سازه فضاکار با اتصالات تک پیچ و سته دوم سازه فضا کار با اتصالات گویسان و دسته سوم سازه فضاکار با اتصالات سیلندری است که ادامه به توضیحات کاملتری میپردازیم

 

بازگشت