سازه فضاکار تک پیچ


سازه فضاکار تک پیچ ارزانترین سازه فضاکار

 

در میان سایر سازه های موجود از دیر زمان بشر به دنبال سازه ای بوده است که در عین حال تبلور ذوق هنری معماران محترم ،مباحث فنی نیز در سرحد ممکن رعایت شود واز سوی دیگر نگاه اقتصادی کارفرمایان گرامی نیز مورد توجه باشد که تمامی این عوامل در سازه فضاکار تک پیچ فراهم شده است به نحوی که معماران میتوانند هر انچه در تخیل خویش میسازند به مدد سازه فضا کار در عین حال که تمامی مباحث پایداری سازه نیز رعایت شود به عرصه ظهور در اید و مهم تر از همه با شرایط سخت اقتصادی یک سازه فضا کار ارزان قیمت نیز تحویل کارفرکا و بهره بردار گردد از انجا که در سازه فضا کار امکان استفاده از انواع پوشانه ها با توجه به نوع طرح و کاربری سازه فضاکار فراهم است لذا تمامی خواسته های گروه معمار و مهندسین سازه و کارفرما یک جا پاسخ داده میشود

 

بازگشت